skip to content »

crafuslibo.tk

Erzekek birodalma online dating

erzekek birodalma online dating-74

Ezért is van szó „művészettörténetről”, és nem „művészettudományról”.A művészettudomány elnevezés – amelyet újabban megint gyakrabban használnak – nagyobb igényt látszik támasztani, de használata sem tudománytörténetileg, sem tudományelméletileg nem igazolható. század elejére utal, amikor néhány Schelling-követő nevezte így esztétikai munkáit.

erzekek birodalma online dating-78erzekek birodalma online dating-44erzekek birodalma online dating-80erzekek birodalma online dating-80

Erről eszmét cserél más tudósokkal, művészekkel, olykor politikusokkal is; gyakran nem kifejezetten a szakmához tartozó kollégáknak dolgozik, de még gyakrabban az érdeklődő nagyközönségnek.A könyv harmadik részének azokat a módszereket kell bemutatnia, amelyekkel a műalkotásokat értelmezzük; ki kell térni az egyes művek, egész életművek és összefüggő komplexumok esztétikai és történeti értelmezésének új megközelítéseire is.Az egyes fejezeteket el kell látni az elmélyültebb ismerkedésre alkalmas könyveket és tanulmányokat felsoroló bibliográfiával.A múltban sok ilyen elgondolás született, amelyek ma kétségesebbek, mint valaha.Egyáltalán kell-e, hogy egy kis szakterületnek saját elmélete legyen?Még ha a művészettudomány fogalmát leszűkítjük is a képzőművészetek történeti kutatására, a művészettörténet-írás akkor sem felel meg a tudományosság felfokozott igényének, amelyet ez a megnevezés sugall.

Kétségtelen, hogy a művészettörténészek interszubjektíve racionálisan ellenőrizhető eljárásokkal dolgoznak, ám attól még távol vannak, hogy kidolgozzák szak- és tárgyterületük elméletét. Ezzel a szóval azt kívánom jelezni, hogy összefüggő elgondolások egyes részeivel.

Miért is ne kísérelnénk meg, hogy az alapismereteket egyetlen kötetben foglaljuk össze?

Végül is – mondtuk – egy ilyen könyv megkönnyítené azt is, hogy az oktatók megegyezzenek arról, milyen követelményeket támasszanak azokkal szemben, akik tudományos igénnyel akarnak foglalkozni a művészet történetével.

Gyakran kérdezgetik, hol olvashatnának utána a témának.

A tanár ilyenkor többnyire szerzők nevét és egy sor a képzőművészet-történeti alapmű címét és megjelenési adatait közölve válaszol.

A megbeszélés és az egész nap nagyon is tipikusnak mondható, több tekintetben is.